Kuresoo

Kurekellukatäks

Kui põllumees ei suhtu täie tõsidusega oma põllule sugenenud kurekellukasse ja piirdub lihtsa mullaharimisega, ajab kellukas end risoomidega laiali. Siis ei jää üle muud, kui imestada, et küll on ilus umbrohi. Veel ilusam on.kui sellisel põllul otsustab pesitseda kadakatäks. Eriti ilus on, kui pildistada kellukaõitel istuvat kadakatäksi läbi sinistest õitest õhtuvalguses moodustunud filtri. 
 

Kunagi üht linnukursust andes valisin pildid õppurite suureks heameeleks nii, et kadakatäks istus kadakaoksal ja kivitäks kivil. Ka eksamipiltidel oli üheks tegelaseks kadakatäks, aga vaid vähesed suutsid teda sealt ära tunda - täks ei istunudki sedapuhku kadakal vaid hoopis postil. Jorge Luis Borgese kõikemäletav Funes nimetanukski ilmselt aiapostil istuva täksi postitäksiks, integreerides nimesse veel ka aja- ja kohamõõtme. See kadakatäks võiks olla niisiis umbes „Suur-Konguta Higgsi bosoni avastamise aasta seitsmevennapäeva õhtupooliku kurekellukatäks“. Olgu kohe öeldud, et linnueksamil sellise vastusega punkti kirja ei saaks.

 

Autor

Kommentaarid

Hetkel andmed puuduvad.